visual-poetry:

“dong, xi, nan, bei (E,W,S,N)” by su-mei tse

visual-poetry:

“dong, xi, nan, bei (E,W,S,N)” by su-mei tse

(via extramegane)

()